Minusta

Olen rauhallinen ja läsnäoleva psykoterapeutti. Tutkittujen, näyttöön perustuvien ja tehokkaiksi osoitettujen menetelmien lisäksi pidän tärkeänä toimivaa terapiasuhdetta. Kunnioittavassa ja turvallisessa terapiasuhteessa asiakkaan on mahdollista ajan kanssa kohdata oman elämänsä kipupisteitä, korjata ja rakentaa uutta suhtautumista itseensä, omiin tarpeisiinsa. Vuorovaikutustyylini on levollinen ja tilaa antava. Osaan tarkastella asioita ja tilanteita useista näkökulmista, myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti. Teen tutkivaa yhteistyötä yhteisesti asetettujen terapiatavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaani ovat luonnehtineet minua turvalliseksi, levolliseksi, huumorintajuiseksi ja pitkäjänteiseksi. Omana vahvuutenani pidän aitoa haluani olla kunnioittava toisia ihmisiä kohtaan.

Käytän työssäni mm. tunnepainotteisen työskentelyn menetelmiä (esim. tuolitekniikat), ja hyödynnän mm. skeematerapeuttista lähestymistä asiakkaan tilanteen ja ongelmallisten kokemusten käsitteellistämisessä. Asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen huomioiminen ja tukeminen on myös tärkeä osa työskentelyä, vaikka terapian fokus onkin lähtökohtaisesti ongelmallisiksi koetuissa ajatuksissa, tunteissa, tuntemuksissa ja toiminnassa. Keskusteluun pohjaavan vuorovaikutuksen lisäksi terapiassa voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan hyödyntää mm. mielikuvaharjoitteita, tietoisen läsnäolon harjoitteita ja altistusharjoituksia. Terapiatyöskentely jatkuu usein tapaamisten välillä kotona välitehtävien muodossa. Valitut työskentelymenetelmät perustuvat kognitiivisen psykoterapian tutkitusti toimiviin menetelmiin.

Olen työskennellyt erikoissairaanhoidon osastoilla sekä poliklinikalla n. 20 vuoden ajan nuorten, nuorten aikuisten, heidän perheidensä, huoltajiensa ja muiden verkostojensa kanssa. Työskentely on pitänyt sisällään hoidontarpeen arviointia, eri pituisia hoitosuhteita, sekä ohjaustyötä yhteistyöverkostojen kanssa. Olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Vuodesta 2014 alkaen olen pitänyt lisäksi omaa terapiavastaanottoa (koulutuspsykoterapiaa ad. 6/2018). Kesästä 2018 lähtien olen toiminut ainoastaan omalla psykoterapiavastaanotollani yksityisellä sektorilla. Olen hankkinut lisäkoulutusta työurani aikana traumojen tunnistamiseen ja hoitamiseen, sekä käynyt useita menetelmäkoulutuksia.

Minua kiinnostaa myös yrittäjyyden tukeminen, mm. psyykkisen työssäjaksamisen tukeminen sekä yrittäjänä toimimisen edellytysten vahvistaminen. Tarjoan psykoterapian lisäksi mentorointia Seuraava siirto Oy:ssä. Olen suorittanut Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sekä Yrittäjän ammattitutkinnon.

Työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten (18-67 -vuotiaat) kanssa. Myös ikäihmiset ovat tervetulleita vastaanotolleni.