Olen rauhallinen ja läsnäoleva psykoterapeutti. Tutkittujen, näyttöön perustuvien ja tehokkaiksi osoitettujen menetelmien lisäksi pidän tärkeänä toimivaa terapiasuhdetta. Kunnioittavassa ja turvallisessa terapiasuhteessa asiakkaan on mahdollista ajan kanssa kohdata oman elämänsä kipupisteitä, korjata ja rakentaa uutta suhtautumista itseensä, omiin tarpeisiinsa.

Vuorovaikutustyylini on levollinen ja tilaa antava. Tarkastelen asioita ja tilanteita useista näkökulmista, myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti. Asiakkaani ovat luonnehtineet minua mm. turvalliseksi ja pitkäjänteiseksi. Omana vahvuutenani pidän levollisuuttani ja kunnioittavan tasavertaista asennettani toisia ihmisiä kohtaan.

Käytän työssäni mm. tunnepainotteisen työskentelyn menetelmiä (esim. tuolitekniikat), ja hyödynnän mm. skeema- ja moodityöskentelyn näkökulmaa asiakkaan tilanteen ja ongelmallisten kokemusten käsitteellistämisessä. Asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen huomioiminen ja tukeminen on myös tärkeä osa työskentelyä, vaikka terapian fokus onkin lähtökohtaisesti ongelmallisiksi koetuissa ajatuksissa, tunteissa, tuntemuksissa ja toiminnassa. Keskusteluun pohjaavan vuorovaikutuksen lisäksi psykoterapiassa voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan hyödyntää mm. mielikuvaharjoitteita, tietoisen läsnäolon harjoitteita ja altistusharjoituksia. Työskentely voi jatkua tapaamisten välillä myös yhdessä sovittuja välitehtäviä tehden. Valitut työskentelymenetelmät perustuvat kognitiivisen psykoterapian tutkitusti toimiviin menetelmiin.

Minua kiinnostaa myös yrittäjyyden tukeminen, mm. psyykkisen työssäjaksamisen tukeminen sekä yrittäjänä toimimisen edellytysten vahvistaminen. Tarjoan psykoterapian lisäksi mentorointia Seuraava siirto Oy:ssä. Olen suorittanut Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sekä Yrittäjän ammattitutkinnon.

Työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten (18-67 -vuotiaat) kanssa. Myös ikäihmiset ovat tervetulleita vastaanotolleni.