Psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja psykoterapeutti tutkivat yhdessä asiakkaan ajatuksia, tunteita, kehollisia tuntemuksia sekä toimintaa. Perusajatuksena kognitiivisessa psykoterapiassa on se, että ajatuksemme ja tunteemme ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkimalla ja muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Kognitiivisessa psykoterapiassa nähdään tunteiden kanssa työskentelyn olevan tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi, ts. sen avulla saavutetaan pysyviä muutoksia asiakkaan uskomuksissa suhteessa itseen ja ympäristöönsä. Kognitiivinen psykoterapia on tutkitusti tehokasta. Se sisältää useita psykoterapeuttisia työskentelymuotoja. Näillä on yhteiset juuret, mutta painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat.

Psykoterapiatapaamiset sopimuksen mukaan, esim. 1-2 kertaa viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Terapia voi olla kestoltaan lyhyttä (esim. 10-20 kertaa) tai pidempää (esim. 1-3 vuotta).

Ennen terapian aloittamista tapaamme asiakkaan kanssa tutustumiskäynnillä. Tärkeä tekijä tuloksellisessa terapiassa on luottamuksellinen, kunnioittava ja turvallinen terapiasuhde – sen vuoksi tutustumiskäynnillä on tärkeää tunnustella omaa tunnetta siitä, miltä työskentely yhdessä tuntuisi. Tutustumiskäynti ei velvoita sinua sitoutumaan pitkäaikaisempaan terapiaprosessiin, ja useampiin terapeutteihin tutustuminen onkin viisasta, mikäli siihen on mahdollisuus olemassa. Sopivan terapeutin löydyttyä työskentelyllä on hyvät edellytykset olla hedelmällistä. Tutustumiskäynnillä tutkimme ongelmiesi taustaa ja nykyisiä ilmenemismuotoja, sekä niitä laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä. Tapaamisella määritämme työskentelyämme ohjaavat, ja jatkossa mahdollisesti muokkaantuvat terapiatavoitteet. Sovimme lisäksi terapian käytännön asioista, kuten tapaamisajoista, tapaamistiheydestä, poissaoloista ym.